Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin
telefon: (+48) 52 30 31 301 fax: (+48) 52 30 31 103
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, art. 6, ust. 9a)

 

Wymagane wnioski

 

 

Wymagane załączniki

 

 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Żninie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów
Opłaty bez opłat

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy

Do dnia 31 stycznia  każdego  roku  podatkowego  lub  w  terminie  14  dni  od  zaistnienia  okoliczności  mających  wpływ  na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi