Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin
telefon: (+48) 52 30 31 301 fax: (+48) 52 30 31 103
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, art. 6, ust. 9a)

 

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Żninie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów
Opłaty
Zapłać

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi